Notice: Constant RWMB_URL already defined in /home/yerliotomobiller/public_html/wp-content/themes/teknobitv3/functions/meta-box/inc/loader.php on line 49

Notice: Constant RWMB_DIR already defined in /home/yerliotomobiller/public_html/wp-content/themes/teknobitv3/functions/meta-box/inc/loader.php on line 54
Notice: Undefined variable: doctype in /home/yerliotomobiller/public_html/wp-content/themes/teknobitv3/functions/header/header-3.php on line 2
lang="tr"> Yerli otomobile teşvik mekanizması | Yerli otomobiller
Kapat

Notice: Undefined offset: 0 in /home/yerliotomobiller/public_html/wp-content/themes/teknobitv3/functions.php on line 589
Haberler 87 0

Yerli otomobile teşvik mekanizması

2019 yılı programına göre gelecek yıl özelleştirmeden 10 milyar liralık gelir elde edilecek. Yerel yönetimlere ve fonlara 114.3 milyar lira kaynak ayrılırken TÜBİTAK’ın Ar-Ge projeleri için ise 1.1 milyar lira ayrılacak.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI’nın 2019 programında Özelleştirme Fonu’nun 10 milyar lira tutarında özelleştirme geliri elde etmesi bekleniyor. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacak. Özelleştirme portföyünde izlenen kuruluşlar ile KİT’lerin 201 milyon lira finansman açığı vermesi programlandı. KİT’lerin 2019’da yeni stratejik plan dönemleri de başlayacak, bu kapsamda hazırlık çalışmaları devam edecek. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2.5 milyon ton buğday ve 0.5 milyon ton mısır, TÜRKŞEKER’in 5.2 milyon ton şeker pancarı alımı yapması öngörüldü.

Programa göre, 2019’da ihracatın yüzde 7.1 artarak 182 milyar dolara ve ithalatın yüzde 3.4 artarak 244 milyar dolara ulaşması ve böylece dış ticaret açığının 62 milyar dolara gerilemesi öngörülüyor. Önümüzdeki yıl seyahat gelirlerinin 34 milyardolar seviyesinde gerçekleşmesi, hizmetler dengesinin ise 33.4 milyar dolar fazla vermesi bekleniyor. Programa göre, para politikası, finansal istikrarı da gözetecek şekilde enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülerek maliye politikasıyla eş güdüm güçlendirilecek. Alınacak tedbirlerle tüketici enflasyonunun 2019 yılı sonunda yüzde 15.9 oranına indirilmesi hedefleniyor.

AR-GE’YE 1.1 MİLYAR

2019 yılında vergilerden pay olarak yerel yönetimlere ve fonlara 114.3 milyar lira kaynak ayrıldı. Büyümenin desteklenmesi kapsamında, ihracatın, turizmin ve diğer üretken sektörlerin teşvik edilmesine ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına odaklanan faaliyet ve projelere yönelik transferlere devam edilecek. Bu kapsamda, KÖYDES için 1.5 milyar lira, SUKAP için 0.8 milyar lira, SODES için 166 milyon lira, kalkınma ajansları için 332 milyon lira ödenek ayrıldı. Ayrıca, TÜBİTAK Ar-Ge projeleri için 1.1 milyar lira kaynak tahsis edildi. TCDD hızlı tren yatırımlarının finansmanı için 3.5 milyar lira ayrıldı. Kredi Garanti Fonuna ise 3.9 milyar lira kaynak tahsis edildi.

GAYRİMENKULE DEĞERLEME SİSTEMİ

İMAR planı izleme, değerlendirme ve denetim sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek ve imar planlarının yapım, uygulama ve değişiklik süreçlerinin mevzuatta yer alan kriterlere göre denetlenmesine ilişkin mekanizmalar etkili hale getirilecek. İzleme ve denetim için model alternatifleri geliştirilecek. İmar uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bölgelerin koşullarına göre çeşitlendirilmesi amacıyla alternatif yöntemler geliştirilecek ve tecrübe paylaşımı sağlanacak. Mimari ve şehircilik bakımından özgün değerlere sahip yörelere ilişkin planlama ve mimari yapılaşma kurallarının yazılması desteklenecek. Gayrimenkul değerleme sistemi geliştirilecek. Gayrimenkul Değerleme Sistemi için gerekli yasal, kurumsal ve teknik altyapıya dair düzenleme ve iyileştirme önerileri geliştirilecek. Toplu değerleme sistemine yönelik veri ve değerleme standartları oluşturulacak.

VERGİ ARTIŞLARI HEDEF ENFLASYONDAN

ENFLASYON ve para politikası başlığı altında dalgalı döviz kuru rejiminin devam edeceği belirtildi. Programdaki politika ve tedbirler başlığı altında enflasyonu etkileyen maktu vergilerdeki ve hadlerdeki güncellemelerde geçmiş enflasyon verisi yerine Orta Vadeli Program (OVP)’da yer alan enflasyon hedeflerinin dikkate alınması konusunda gerekli değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi. Bunun için OVP’de yer alan enflasyon hedefiyle belirlenmesinin bütçe gelirleri ve enflasyon üzerinde etkilerini değerlendiren bir rapor hazırlanacak. Söz konusu çalışma, 2019 yılının haziran ayına kadar yapılacak.

YERLİ OTOMOBİLE TEŞVİK MEKANİZMASI

PROGRAMA göre yerli otomobil geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Türkiye’deki otomotiv sanayi Ar-Ge bilgi birikiminin yerli otomobil geliştirme sürecinde kullanılabilmesi için destek mekanizması kurulacak. Yerli otomobilin üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması için teşvik mekanizması geliştirilecek. İleri teknoloji ürünlerinin üretileceği büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı endüstri bölgeleri kurulacak.


Notice: 3.1.0 versionundan beri WP_Query çağrıldığı parametre ile geçerliliğini yitirmiş! caller_get_posts artık kullanılmıyor, yerine ignore_sticky_posts kullanın. in /home/yerliotomobiller/public_html/wp-includes/functions.php on line 4849

Notice: get_the_author_email 2.8.0 sürümünden berikullanılmayacak! Yerine get_the_author_meta('email') kullanın. in /home/yerliotomobiller/public_html/wp-includes/functions.php on line 4632

{admin}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir